top of page
shutterstock_221314189.jpg

!זה הזמן שלך

התנהלות אפקטיבית עם המשאב הכי יקר שלנו

בתקופה שבה נדמה כי הכל קורה יותר מהר וקצב החיים הולך וגובר, חשוב יותר מכל שנדע כיצד להתנהל נכון עם המשאב היקר העומד לרשותנו - משאב הזמן. בתכנית זו נלמד כיצד להתנהל באפקטיביות בזמן וכיצד לתכנן את השימוש בזמן בצורה שתקדם אותנו לעבר הגשמת מטרותינו האישיות והעסקיות.
תכנית פרקטית וישימה. (*כולל ייעוץ אישי)

bottom of page