top of page
Brainstorming

פיתוח מנהלי על

הדרך ממנהל טוב ל"מנהל על" מתחילה כאן

מה יש בהם, באותם מנהלים שנדמה כי מצליחים להנהיג ולהוביל את הארגון להישגים יוצאי דופן? מה יש בהם באותם המנהלים שנדמה כי חיים את חייהם ומבצעים את משימתם בסיפוק, בהגשמה ובתחושת נתינת ערך לאחרים? בתכנית זו נלמד את סודות ההצלחה האישית והעסקית של מנהלי העל וכיצד ניתן ליישמם.
תכנית עוצמתית ומעוררת השראה! (*כולל ייעוץ אישי)

bottom of page