top of page
Business Meeting

ליווי וייעוץ בבנייה, יישום והטמעה של אסטרטגיה עסקית מנצחת

תכנית העל לפיתוח העסק שלכם

תהליך רב עוצמה, באמצעותו נגבש את תכנית העל לפיתוח העסק. התכנית כוללת בין היתר: הגדרת חזון וערכים, הצבת מטרות ויעדים, ניתוח מצב קיים אל מול מצב רצוי והבנת הפערים, יישום והטמעה בפועל של תכנית העבודה.

bottom of page