Business Meeting

ליווי וייעוץ בבנייה, יישום והטמעה של אסטרטגיה עסקית מנצחת

תכנית העל לפיתוח העסק שלכם

תהליך רב עוצמה, באמצעותו נגבש את תכנית העל לפיתוח העסק. התכנית כוללת בין היתר: הגדרת חזון וערכים, הצבת מטרות ויעדים, ניתוח מצב קיים אל מול מצב רצוי והבנת הפערים, יישום והטמעה בפועל של תכנית העבודה.